ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ

Ο μεγάλος νικητής του Μυθικού Cruise είναι o???VALERIA 
ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ